Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Οδηγός Σπουδών Πληροφορικής

Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής

Ανάλυση
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Σύνολα, ακολουθίες, σειρές, παράγωγοι, ολοκληρώματα, διαφορικές εξισώσεις, διαφορές, εξισώσεις διαφορών, συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερική παραγώγιση.
Γραμμική Άλγεβρα
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Σύνολα, σχέσεις και απεικονίσεις, σύνθεση απεικονίσεων, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα, πολυώνυμα, γραμμικοί χώροι (υποχώροι, γραμμική εξάρτηση, βάση, διάσταση, Ευκλίδειοι χώροι), πίνακες, ορίζουσες, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων, γραμμικές απεικονίσεις και μετασχηματισμοί.
Διακριτά Μαθηματικά
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Θεωρία συνόλων, συνδυαστική, θεωρία γράφων, παράγουσες συναρτήσεις, προτασιακός-κατηγορηματικός λογισμός, τυπικές γλώσσες.
Πιθανότητες
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Δειγματοχώροι, γεγονότα, μαθηματική πιθανότητα, δειγματοληψία, αρχές απαρίθμησης, συνδυαστική, δεσμευμένη πιθανότητα, υπό συνθήκη πιθανότητα, ανεξαρτησία, τυχαίες μεταβλητές, συναρτήσεις κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας, μέση τιμή, διασπορά, ροπές, πιθανογεννήτριες, ροπογεννήτριες, διακριτές κατανομές, συνεχείς κατανομές, θεωρία ουρών.
Ψηφιακή Σχεδίαση
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Άλγεβρα Bοοle, λογικές συναρτήσεις, ψηφιακές πύλες, απλοποίηση λογικών συναρτήσεων, χάρτες Karnaugh, σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων, αθροιστές, αφαιρέτες, πολλαπλασιαστές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, συγκριτές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, flip-flops, ακολουθιακά κυκλώματα, καταχωρητές, καταχωρητές παράλληλοι και ολίσθησης, μετρητές, μονάδες μνήμης, διατάξεις προγραμματιζόμενης λογικής, μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, οικογένειες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
Συντελεστής θεωρίας: 0.3
Συντελεστής πράξης: 0.7
Hλεκτρονική θεωρία ενεργειακών ζωνών, θεωρία ημιαγωγών, ηλεκτρονικές διατάξεις, ενεργά και παθητικά στοιχεία, επαφή p-n, δίοδοι, πύλες, Flip-Flop, διπολικά τρανζίστορ επαφής (BJT), βασικές συνδεσμολογίες, ψηφιακά κυκλώματα και εφαρμογές, τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET), είδη FET (JFET, MOSFET), τελεστικός ενισχυτής, το τρανζίστορ σαν διακόπτης, κυκλώματα πυλών: CMOS αντιστροφέας, πύλες NAND, λογικές TTL, CMOS, ECL.
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Βασική δομή υπολογιστή, μορφή και κωδικοποίηση εντολών, γλώσσα Assembly και γλώσσα μηχανής, Kεντρική Mονάδα Eπεξεργασίας, δίοδος δεδομένων (datapath), Aριθμητική Λογική Mονάδα, μικροπρογραμματιζόμενη λογική, σχεδίαση KME (καθορισμός των απαιτούμενων εντολών, ανάλυση εντολών σε μικρολειτουργίες, σχεδίαση της μονάδας ελέγχου), κατηγορίες και τύποι μνημών, οργάνωση συστήματος μνήμης, διευθυνσιοδότηση, εικονική μνήμη, περιφερειακές μονάδες, είσοδος-έξοδος, διακοπές/εξαιρέσεις, άμεση προσπέλαση μνήμης, διάδρομοι, μέθοδοι διαιτησίας διαδρόμου, πρωτόκολλα επικοινωνίας, εισαγωγή στις παράλληλες αρχιτεκτονικές και τις αρχιτεκτονικές RISC, αξιολόγηση (κόστος, επίδοση, ταχύτητα).
Δομημένος Προγραμματισμός
Συντελεστής θεωρίας: 0.5
Συντελεστής πράξης: 0.5
Ροή ελέγχου, εντολές, συναρτήσεις και δομή προγράμματος, αναδρομικές συναρτήσεις, πίνακες, δείκτες, δομές δεδομένων, προσπέλαση αρχείων, βιβλιοθήκες.
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Συντελεστής θεωρίας: 0.5
Συντελεστής πράξης: 0.5
Οντοκεντρικός σχεδιασμός, κλάσεις, αντικείμενα, ιεραρχία, αφαίρεση, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, πολλαπλή κληρονομικότητα, υπερφόρτωση συναρτήσεων και τελεστών, αφηρημένες κλάσεις και συναρτήσεις, πρότυπα κλάσεων, χειρισμός εξαιρέσεων και γεγονότων, γλώσσες 4ης γενιάς και χαρακτηριστικά τους, προγραμματισμός με C++ ή Java ή άλλη αντίστοιχη γλώσσα.
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Τυπικές γλώσσες (κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, κατηγορικές γραμματικές), κανονικές εκφράσεις, λεκτική ανάλυση, συντακτική ανάλυση (τεχνικές LL, LR, και LALR), συντακτικά κατευθυνόμενη μετάφραση, σημασιολογική ανάλυση (είδη σημασιολογικών ελέγχων, συστήματα τύπων, δυναμικός έλεγχος τύπων), πίνακες συμβόλων και διαχείριση μνήμης, κατασκευή συντακτικών δένδρων, παραγωγή ενδιαμέσου και τελικού κώδικα, ανάνηψη από σφάλματα, βελτιστοποίηση, μεταγλώττιση μη κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία λεκτικών και συντακτικών αναλυτών, κατασκευή μεταγλωττιστή.
Λειτουργικά Συστήματα
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Διεργασίες, χρονοπρογραμματισμός και δρομολόγηση, σημαφόροι, διαχείριση CPU, διαχείριση μνήμης, εικονική μνήμη, διαχείριση συστήματος αρχείων, σελιδοποίηση, νήματα, αδιέξοδα, ασφάλεια-απόδοση λειτουργικού συστήματος.
Κατανεμημένα Συστήματα
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Mοντέλα αρχιτεκτονικής, πρωτόκολλα επικοινωνίας, ομαδική επικοινωνία, ονομασία, μοίρασμα πόρων, εξισορρόπηση φορτίου, έλεγχος συγχρονισμού, φυσικά και λογικά ρολόγια, εντοπισμός και αποφυγή αδιεξόδου, αμοιβαίος αποκλεισμός, διαχείριση κατανεμημένων δεδομένων (θρυμματισμός, αντιγραφή), προβλήματα συνέπειας, κατανεμημένες δοσοληψίες, ασφάλεια, ανοχή και ανάκαμψη από σφάλματα, κατανεμημένες γλώσσες, κατανεμημένα λειτουργικά, κατανεμημένα συστήματα αρχείων.
Δομές Δεδομένων
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Στατικές-δυναμικές δομές. πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές, σωροί, δένδρα, δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισμένα δένδρα, γράφοι, κατακερματισμός (hashing) πολυπλοκότητα βασικών λειτουργιών (εισαγωγή, διαγραφή, απαρίθμηση, εντοπισμός, ταξινόμηση).
Βάσεις Δεδομένων
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Αρχιτεκτονικές DBMS, μοντέλα δεδομένων, σχεσιακό μοντέλο, σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός, εξαρτήσεις, σχεδιασμός ΒΔ, γλώσσες επερωτήσεων, εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων σχέσεων, κατανεμημένες ΒΔ, αντικειμενοστρεφείς ΒΔ, ταυτόχρονη πρόσβαση, ασφάλεια, σημασιολογική ακεραιότητα.
Πληροφοριακά Συστήματα
Συντελεστής θεωρίας: 0.8
Συντελεστής πράξης: 0.2
Μοντελοποίηση δεδομένων και παράσταση γνώσεων, μέθοδοι ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, κύκλος ζωής, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση-χρήση πληροφορίας. μηχανισμοί αφαίρεσης, συλλογισμός και παράγωγη-ανάκτηση πληροφορίας, προδιαγραφές και συνεργασία συστημάτων.
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας
Συντελεστής θεωρίας: 0.9
Συντελεστής πράξης: 0.1
Σχεδιασμός αλγορίθμων, κοστολόγηση-αλγοριθμική πολυπλοκότητα. αλγοριθμικές τεχνικές, αναδρομή, δυναμικός προγραμματισμός, βασικοί αλγόριθμοι συνδυαστικής, υπολογιστικής γεωμετρίας, άλγεβρας, θεωρίας γράφων, κλάσεις προβλημάτων Ρ και ΝΡ, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, παράλληλοι αλγόριθμοι.
Θεωρία Υπολογισμού
Συντελεστής θεωρίας: 0.9
Συντελεστής πράξης: 0.1
Αλφάβητα, πεπερασμένα αυτόματα, κανονικές γλώσσες, μηχανές turing, γραμματικές, θέση του Church, επιλύσιμα και μη επιλύσιμα προβλήματα, υπολογιστική πολυπλοκότητα.
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
Συντελεστής θεωρίας: 0.8
Συντελεστής πράξης: 0.2
Μέτρηση πληροφορίας, εντροπία, πλεονασμός, συνάρτηση ποσότητας-ποιότητας πληροφορίας, κωδικοποίηση διακριτής πηγής πληροφορίας, πηγές συνεχών μηνυμάτων και αναγωγή σε διακριτές, ρυθμός παροχής πληροφορίας, διακριτός δίαυλος επικοινωνίας χωρίς μνήμη, χωρητικότητα καναλιού διακριτών μηνυμάτων, ιδανικό σύστημα, κανάλι με θόρυβο, κώδικες διόρθωσης λαθών.
Υπολογιστική Λογική
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Προτασιακός και κατηγορηματικός λογισμός, σύνταξη, σημασιολογία, κανονικές μορφές, συνεπαγωγή, ταυτολογίες, συστήματα τυπικών αποδείξεων, εγκυρότητα, θεώρημα πληρότητας και μη-πληρότητας, στοιχεία θεωρίας μοντέλων, λογικός προγραμματισμός, Prolog, συναρτησιακός προγραμματισμός, συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού.
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Aναλογική και ψηφιακή μετάδοση δεδομένων, αναλογική-ψηφιακή διαμόρφωση σήματος, κωδικοποίηση, έλεγχος σφαλμάτων, θόρυβος, θεωρία φασμάτων, συμπίεση δεδομένων, σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση.
Δίκτυα Υπολογιστών
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Μοντέλο OSI, αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονική κατά επίπεδα, μετάδοση πληροφορίας, μεταγωγή, πολυπλεξία, πρωτόκολλα πλαισίωσης, έλεγχος σφαλμάτων, πρωτόκολλα επαναμετάδοσης, θεωρία αναμονής, αλγόριθμοι δρομολόγησης, πρωτόκολλο TCP/IP.
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών
Συντελεστής θεωρίας: 0.5
Συντελεστής πράξης: 0.5
Δίκτυα τύπου Internet, δίκτυα ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, τοπικά δίκτυα, δίκτυα ΑΤΜ, αρχιτεκτονική και διασύνδεση, διευθύνσεις, δρομολόγηση, πρωτόκολλα (TCP/IP, UDP/IP, SMTP, ARP, DNS), γέφυρες, μεταγωγείς, firewalls, συνδυασμός IP και ΑΤΜ, IP-over-ATM, διαχείριση δικτύων, ζητήματα ασφαλείας, προγραμματισμός δικτύων (μοντέλα client-server, sockets).
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Συντελεστής θεωρίας: 0.5
Συντελεστής πράξης: 0.5
Αρχιτεκτονική Client/Server στο WWW, τεχνολογίες για servers, clients, proxies, caching, prefetching, αρχιτεκτονικές πολλών στρωμάτων (n-tier), web servers, application servers, transaction servers, ενδιάμεσο λογισμικό, πρωτόκολλα και προγραμματισμός (Client Side και Server Side Programming: CGI, HTML, DHTML, XML, scripting languages, JSP, ASP, PHP), μηχανές αναζήτησης, δικτυακές πύλες, επικοινωνία με βάσεις δεδομένων.
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Δειγματοληψία, ψηφιοποίηση και ανακατασκευή σήματος, μετασχηματισμοί Fourier και Z, σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων, φασματική ανάλυση, τυχαία σήματα, συμπίεση σημάτων.
Σήματα και Συστήματα
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Γραμμικά χρονικά αμετάβλητα συστήματα, ανάλυση – μετασχηματισμός Fourier για σήματα και συστήματα συνεχούς-διακριτού χρόνου, μετασχηματισμός Ζ, ευστάθεια, συσχέτιση-αυτοσυσχέτιση, θεώρημα δειγματοληψίας.
Τεχνολογία Λογισμικού
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Κύκλος ζωής καί μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, οικονομική σημασία, απαιτήσεις λογισμικού, στάδια και μέθοδοι προσδιορισμού απαιτήσεων, τεκμηρίωση, τύποι τεκμηρίων, μελέτη σκοπιμότητας, έγγραφο περιγραφής απαιτήσεων λογισμικού, αρχιτεκτονική σχεδίαση συστήματος, διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα δομής, πρωτοτυποίηση, επικύρωση, επανεξέταση, σχεδίαση προγραμμάτων (τμηματικότητα, ανεξαρτησία, πακετοποίηση, διαδικασίες κωδικοποίησης, επαναχρησιμοποίηση), έλεγχος ορθότητας, απόδειξη ορθότητας, σφάλματα λογισμικού, έλεγχος μονάδων, έλεγχος συνένωσης, εργαλεία ελέγχου, εκτίμηση και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού, διοίκηση έργου, συντήρηση λογισμικού.
Ευφυή Συστήματα
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, τεχνικές αναπαράστασης γνώσης, προτασιακή λογική, λογική πρώτης τάξης, σημασιολογικά δίκτυα, έμπειρα συστήματα, ασαφή λογική, ασαφή συστήματα, νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοί, αυτόνομοι πράκτορες (ένα ή περισσότερα εξ αυτών).
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Aνάλυση κινδύνων, κρυπτογραφία, κρυπτογραφικά συστήματα και πρωτόκολλα, διαχείριση κρυπτογραφικών κλειδιών, ψηφιακές υπογραφές, πιστοποίηση ταυτότητας, είδη ιών, τρόποι μόλυνσης, λογισμικό και μέθοδοι αντιμετώπισης των ιών, έλεγχος πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών και ανίχνευση εισβολών, πιστοποίηση γνησιότητας, ασφάλεια του Internet (Kerberos, Firewalls), ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές πληρωμές και ψηφιακό χρήμα, ασφάλεια οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, νομικά και ηθικά θέματα στην ασφάλεια αυστημάτων.
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Γνωστικά πλαίσια, αναπαράσταση-μνήμη, διαχωρισμός διεπαφής-πυρήνα εφαρμογής, κύκλος ανάπτυξης διεπαφής, αρχές ανθρωποκεντρικής σχεδίασης, μεθοδολογίες σχεδίασης, ευχρηστία διεπαφών, τεχνικές προτυποποίησης, βοήθεια χρήστη – τεκμηρίωση, μεθοδολογίες αξιολόγησης διεπαφων, εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας (ήχος, οθόνες αφής, πολυμέσα).
Πολυμέσα
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Εξοπλισμός υλικού και λογισμικού για πολυμέσα, σχεδιασμός παραγωγής εφαρμογής πολυμέσων, εργαλεία συγγραφής πολυμεσικών εφαρμογών, εικόνα (εργαλεία επεξεργασίας εικόνας), ήχος (ψηφιοποίηση, εργαλεία επεξεργασίας, ήχος midi), γραφικά (2Δ και 3Δ), κινούμενο σχέδιο (κατηγορίες και εργαλεία κατασκευής), κινούμενη εικόνα (εργαλεία επεξεργασίας video), κείμενο, υπερκείμενο, είδη γραμματοσειρών, τεχνολογία CD (Audio CD, Video CD), DVD, μέθοδοι παρουσίασης πολυμέσων στο διαδίκτυο.
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
Συντελεστής θεωρίας: 0.7
Συντελεστής πράξης: 0.3
Αναπαράσταση χρώματος, δειγματοληψία, δισδιάστατα (2Δ) σήματα, (2Δ) μετασχηματισμός Fourier, Ζ, συνημιτόνου, βελτίωση εικόνων, ανίχνευση ακμών, τμηματοποίηση εικόνων, αποκατάσταση εικόνων, κωδικοποίηση, συμπίεση και μετάδοση εικόνας.
Γραφικά
Συντελεστής θεωρίας: 0.6
Συντελεστής πράξης: 0.4
Οπτική αντίληψη, απεικόνιση γραμμών-καμπυλών-επιφανειών στις δύο διαστάσεις, προβολές τρισδιάστατου χώρου, μέθοδοι αναπαράστασης αντικειμένων, καθορισμός ορατών περιοχών, αλγόριθμοι ψαλιδίσματος, φωτισμός και σκίαση, μοντελοποίηση σκηνής, απόδοση κίνησης, εικονική πραγματικότητα.
Αγγλικά
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Κατανόηση αγγλικών κειμένων, στοιχεία γραμματικής-σύνταξης αγγλικής γλώσσας, ορολογία πληροφορικής σε εξειδικευμένα κείμενα, οργάνωση-σύνταξη-συγγραφή τεχνικών κειμένων και δημοσιεύσεων.
Διδακτική της Πληροφορικής
Συντελεστής θεωρίας: 0.9
Συντελεστής πράξης: 0.1
Η πληροφορική στην εκπαίδευση, εκπαίδευση με λογισμικό, υπερμέσα και πολυμέσα στη μαθησιακή διαδικασία, η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, μέθοδοι διδασκαλιας πληροφοριακών θεμάτων, διδασκαλία προγραμματισμού, διδασκαλία λογισμικού γενικής χρήσης, μέθοδοι αξιολόγησης μαθητών, εκπαίδευση απο απόσταση, δια βίου εκπαίδευση.
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121), ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα υπολογιστών, ειδικές διατάξεις για τις βάσεις δεδομένων, θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών, προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472), μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος, θεσμικά και νομικά κενά στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
Συντελεστής θεωρίας: 1
Συντελεστής πράξης: 0
Παράγοντες επιτυχίας/αποτυχίας ενός πληροφοριακού συστήµατος, βασικές αρχές που διέπουν το διοικητικό προγραµµατισµό της ανάπτυξης ενός έργου Πληροφορικής, χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός των έργων Πληροφορικής (αλγόριθµοι CPM, PERT, κοµβικά δίκτυα, σχέση κόστους/διάρκειας έργου, οικονοµικός έλεγχος), προγραµµατισµός απασχόλησης των πόρων (αλγόριθµοι ανάθεσης πόρων, µέθοδοι εξοµάλυνσης αιχμών, κ.α), θέµατα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής προσφορών, ο ρόλος της Πληροφορικής στη διαχείριση του έργου, θέµατα επιλογής προσωπικού, θέµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά ενός ατόµου/µιας οµάδας στη διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου Πληροφορικής.