Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Οδηγός Σπουδών Πληροφορικής

Πληροφορίες

Η 1η έκδοση της Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής έγινε το 2003 και εξέτασε όλα τα προγράμματα σπουδών Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολογίας σε ελληνικά τμήματα πανεπιστημίων και πολυτεχνείων. Η 2η έκδοση δημοσιεύθηκε στη Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής 2006 και διευρύνθηκε ώστε να συμπεριλάβει και τα τμήματα ΤΕΙ καθώς και όλα τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ασχολούνται με εφαρμογές των ΤΠΕ. Η παρούσα 3η έκδοση ξεκίνησε το 2008 και περιλαμβάνει όλα τα τμήματα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε έχουν είτε επικαλούνται δεσμούς με την πληροφορική.

Όροι Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένου της βάσης δεδομένων και του κώδικα των σελίδων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, ή τροποποίησης με οποιοδήποτε τρόπο. Επιτρέπεται η ολική ή μερική ανατύπωση ή αναδημοσίευση του παρόντος χωρίς άδεια με την υποχρέωση όμως της αναφοράς σε αυτό ως «Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2003-2017».

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις, σφάλματα ή μη ενημερωμένα στοιχεία στο περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Αν επισημανθούν θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις παρούσες σελίδες χρησιμοποιούνται ή ερμηνεύονται από τρίτους.

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

© ΕΠΕ 2003-2024