Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Οδηγός Σπουδών Πληροφορικής

Αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης προγράμματος ή κατεύθυνσης σπουδών ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών

Ίδρυμα:
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πρόγραμμα σπουδών:
Θεωρητικής Πληροφορικής
Πληρότητα σπουδών:
0.6 (max=1.0)
Τελευταία ενημέρωση:
2006-08-31 23:00:00
Μάθημα
πιθανότητα παρακολούθησης
πληρότητα θεωρητικού μέρους
πληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση
1.00
1.00
0.50
Γραμμική Άλγεβρα
1.00
1.00
0.50
Διακριτά Μαθηματικά
1.00
1.00
0.50
Πιθανότητες
1.00
1.00
0.50
Ψηφιακή Σχεδίαση
1.00
1.00
1.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
1.00
1.00
1.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
1.00
1.00
1.00
Δομημένος Προγραμματισμός
1.00
1.00
1.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
1.00
1.00
0.50
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές
0.80
1.00
1.00
Λειτουργικά Συστήματα
1.00
1.00
1.00
Κατανεμημένα Συστήματα
0.00
0.00
0.00
Δομές Δεδομένων
1.00
1.00
1.00
Βάσεις Δεδομένων
1.00
1.00
1.00
Πληροφοριακά Συστήματα
0.50
1.00
0.50
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας
1.00
1.00
1.00
Θεωρία Υπολογισμού
1.00
1.00
0.50
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης
0.10
1.00
0.50
Υπολογιστική Λογική
0.50
1.00
1.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες
0.10
1.00
1.00
Δίκτυα Υπολογιστών
1.00
1.00
1.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών
0.10
0.30
0.50
Τεχνολογίες Διαδικτύου
0.50
1.00
1.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
0.50
1.00
1.00
Σήματα και Συστήματα
1.00
1.00
0.50
Τεχνολογία Λογισμικού
0.10
1.00
1.00
Ευφυή Συστήματα
0.10
1.00
0.50
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών
0.25
1.00
0.50
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή
0.50
1.00
1.00
Πολυμέσα
0.00
0.00
0.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
0.10
1.00
1.00
Γραφικά
0.80
1.00
1.00
Αγγλικά
0.00
0.00
0.00
Διδακτική της Πληροφορικής
0.10
1.00
1.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
0.50
1.00
0.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής
0.50
1.00
0.00