Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Πρόγραμμα σπουδών:Πληροφορικής
Πληρότητα σπουδών:0.59
Τελευταία ενημέρωση:2006-08-31 23:00:00
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.00
Γραμμική Άλγεβρα0.000.000.00
Διακριτά Μαθηματικά1.001.000.00
Πιθανότητες1.001.001.00
Ψηφιακή Σχεδίαση0.000.000.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1.001.001.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.001.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.001.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.211.001.00
Λειτουργικά Συστήματα1.001.001.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.210.500.50
Δομές Δεδομένων1.001.001.00
Βάσεις Δεδομένων1.001.001.00
Πληροφοριακά Συστήματα1.001.000.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας1.001.001.00
Θεωρία Υπολογισμού0.000.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.000.000.00
Υπολογιστική Λογική0.000.000.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.000.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.211.001.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος0.210.500.50
Σήματα και Συστήματα0.000.000.00
Τεχνολογία Λογισμικού1.001.000.00
Ευφυή Συστήματα1.001.001.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.211.001.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή1.001.001.00
Πολυμέσα0.211.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.210.500.50
Γραφικά0.211.001.00
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής1.001.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.000.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής1.000.700.00