Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Πληροφορικής
Πρόγραμμα σπουδών:Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Πληρότητα σπουδών:0.7
Τελευταία ενημέρωση:2006-08-31 23:00:00
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.50
Γραμμική Άλγεβρα1.001.000.50
Διακριτά Μαθηματικά1.001.000.50
Πιθανότητες1.001.000.50
Ψηφιακή Σχεδίαση1.001.001.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά0.101.000.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.001.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.001.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές1.001.000.50
Λειτουργικά Συστήματα1.001.001.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.101.000.50
Δομές Δεδομένων1.001.000.50
Βάσεις Δεδομένων1.001.001.00
Πληροφοριακά Συστήματα0.101.000.50
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας1.001.001.00
Θεωρία Υπολογισμού1.001.000.50
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.000.000.00
Υπολογιστική Λογική1.001.001.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.001.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.000.50
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.201.000.50
Τεχνολογίες Διαδικτύου0.201.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος1.001.001.00
Σήματα και Συστήματα1.001.001.00
Τεχνολογία Λογισμικού1.001.001.00
Ευφυή Συστήματα1.001.001.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.201.001.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.901.001.00
Πολυμέσα1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.101.001.00
Γραφικά0.101.001.00
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής1.001.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.000.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής0.000.000.00