Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πρόγραμμα σπουδών:Προηγμένων Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πληρότητα σπουδών:0.7
Τελευταία ενημέρωση:2006-08-31 23:00:00
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.00
Γραμμική Άλγεβρα1.001.000.00
Διακριτά Μαθηματικά1.001.000.00
Πιθανότητες1.001.000.00
Ψηφιακή Σχεδίαση1.001.000.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1.001.001.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.000.50
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.001.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.061.000.50
Λειτουργικά Συστήματα1.001.000.50
Κατανεμημένα Συστήματα0.061.000.00
Δομές Δεδομένων1.001.001.00
Βάσεις Δεδομένων1.001.000.00
Πληροφοριακά Συστήματα1.001.000.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας1.001.000.00
Θεωρία Υπολογισμού0.141.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.061.000.00
Υπολογιστική Λογική0.061.000.50
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.001.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος1.001.000.00
Σήματα και Συστήματα1.001.000.00
Τεχνολογία Λογισμικού1.001.000.50
Ευφυή Συστήματα1.001.000.50
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών1.001.000.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.631.000.00
Πολυμέσα1.001.000.50
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων1.001.000.50
Γραφικά1.001.000.50
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής0.000.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.311.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής0.311.000.00