Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα:Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πρόγραμμα σπουδών:Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής
Πληρότητα σπουδών:0.72
Τελευταία ενημέρωση:2016-11-14 08:01:58
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.50
Γραμμική Άλγεβρα1.001.000.50
Διακριτά Μαθηματικά1.001.000.50
Πιθανότητες1.001.000.50
Ψηφιακή Σχεδίαση1.001.001.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1.001.001.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.001.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.001.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές1.001.001.00
Λειτουργικά Συστήματα1.001.001.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.381.001.00
Δομές Δεδομένων1.001.001.00
Βάσεις Δεδομένων1.001.001.00
Πληροφοριακά Συστήματα0.481.001.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας1.001.001.00
Θεωρία Υπολογισμού1.001.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.000.000.00
Υπολογιστική Λογική0.481.000.50
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.001.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος1.001.001.00
Σήματα και Συστήματα1.001.000.50
Τεχνολογία Λογισμικού1.001.001.00
Ευφυή Συστήματα1.001.001.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.381.000.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.161.000.00
Πολυμέσα0.000.000.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.161.001.00
Γραφικά0.380.500.50
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής0.000.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.101.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής0.080.700.00