Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα:Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πρόγραμμα σπουδών:Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
Πληρότητα σπουδών:0.38
Τελευταία ενημέρωση:2010-08-04 19:35:02
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.50
Γραμμική Άλγεβρα1.000.500.50
Διακριτά Μαθηματικά0.000.000.00
Πιθανότητες1.001.000.50
Ψηφιακή Σχεδίαση1.001.001.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1.001.001.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.001.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός0.000.000.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.000.000.00
Λειτουργικά Συστήματα0.000.000.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.000.000.00
Δομές Δεδομένων0.000.000.00
Βάσεις Δεδομένων0.000.000.00
Πληροφοριακά Συστήματα0.000.000.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας0.000.000.00
Θεωρία Υπολογισμού0.000.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης1.001.001.00
Υπολογιστική Λογική0.000.000.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.001.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.000.000.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου0.000.000.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος1.001.001.00
Σήματα και Συστήματα1.001.001.00
Τεχνολογία Λογισμικού0.000.000.00
Ευφυή Συστήματα1.000.500.50
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.000.000.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.000.000.00
Πολυμέσα0.000.000.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.000.000.00
Γραφικά1.000.200.20
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής0.000.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών1.000.500.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής0.000.000.00