Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πρόγραμμα σπουδών:Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Πληρότητα σπουδών:0.39
Τελευταία ενημέρωση:2009-01-09 19:39:18
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.00
Γραμμική Άλγεβρα1.001.000.00
Διακριτά Μαθηματικά0.000.000.00
Πιθανότητες1.001.000.00
Ψηφιακή Σχεδίαση1.001.001.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά1.001.001.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών0.071.001.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.000.500.50
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.000.000.00
Λειτουργικά Συστήματα0.071.000.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.080.500.00
Δομές Δεδομένων0.071.001.00
Βάσεις Δεδομένων0.071.001.00
Πληροφοριακά Συστήματα0.671.000.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας0.000.000.00
Θεωρία Υπολογισμού0.000.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.671.000.00
Υπολογιστική Λογική0.000.000.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.001.00
Δίκτυα Υπολογιστών0.671.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.901.001.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου0.081.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος0.071.001.00
Σήματα και Συστήματα1.001.000.00
Τεχνολογία Λογισμικού0.081.000.00
Ευφυή Συστήματα0.801.001.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.000.000.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.081.001.00
Πολυμέσα0.610.500.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.081.000.00
Γραφικά0.000.000.00
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής0.000.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.000.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής1.000.500.00