Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πρόγραμμα σπουδών:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πληρότητα σπουδών:0.24
Τελευταία ενημέρωση:2016-07-05 20:13:04
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση0.361.000.00
Γραμμική Άλγεβρα0.000.000.00
Διακριτά Μαθηματικά0.000.000.00
Πιθανότητες0.000.000.00
Ψηφιακή Σχεδίαση0.000.000.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά0.000.000.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών0.000.000.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.000.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.000.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.000.000.00
Λειτουργικά Συστήματα0.000.000.00
Κατανεμημένα Συστήματα0.000.000.00
Δομές Δεδομένων1.001.000.00
Βάσεις Δεδομένων1.001.000.00
Πληροφοριακά Συστήματα0.751.000.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας0.000.000.00
Θεωρία Υπολογισμού0.000.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.000.000.00
Υπολογιστική Λογική0.000.000.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες0.000.000.00
Δίκτυα Υπολογιστών0.000.000.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.501.000.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου1.001.000.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος0.000.000.00
Σήματα και Συστήματα0.000.000.00
Τεχνολογία Λογισμικού0.361.000.00
Ευφυή Συστήματα0.401.000.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών0.751.000.00
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή1.001.000.00
Πολυμέσα1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων1.001.001.00
Γραφικά0.201.001.00
Αγγλικά0.000.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής1.000.500.50
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.360.500.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής0.000.000.00