Αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης Υπολογιστών


Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα:Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Πρόγραμμα σπουδών:Διοίκηση Τεχνολογίας
Πληρότητα σπουδών:0.54
Τελευταία ενημέρωση:2016-12-05 01:58:12
Μάθημαπιθανότητα παρακολούθησηςπληρότητα θεωρητικού μέρουςπληρότητα πρακτικού μέρους
Ανάλυση1.001.000.00
Γραμμική Άλγεβρα1.001.000.00
Διακριτά Μαθηματικά1.001.000.00
Πιθανότητες1.001.000.50
Ψηφιακή Σχεδίαση0.381.000.00
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά0.000.000.00
Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών1.001.000.00
Δομημένος Προγραμματισμός1.001.001.00
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός1.001.001.00
Αρχές Γλωσσών και Μεταφραστές0.000.000.00
Λειτουργικά Συστήματα1.001.000.50
Κατανεμημένα Συστήματα1.001.001.00
Δομές Δεδομένων1.001.001.00
Βάσεις Δεδομένων1.001.001.00
Πληροφοριακά Συστήματα1.001.001.00
Θεωρία Αλγορίθμων και Πολυπλοκότητας1.001.000.00
Θεωρία Υπολογισμού0.000.000.00
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης0.000.000.00
Υπολογιστική Λογική0.000.000.00
Ψηφιακές Επικοινωνίες1.001.000.00
Δίκτυα Υπολογιστών1.001.001.00
Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών0.000.000.00
Τεχνολογίες Διαδικτύου1.001.001.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος0.000.000.00
Σήματα και Συστήματα0.000.000.00
Τεχνολογία Λογισμικού1.000.700.00
Ευφυή Συστήματα0.000.000.00
Ασφάλεια Συστημάτων και Επικοινωνιών1.001.000.50
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή0.000.000.00
Πολυμέσα0.000.000.00
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων0.000.000.00
Γραφικά1.000.300.30
Αγγλικά1.001.000.00
Διδακτική της Πληροφορικής0.000.000.00
Νομικά Θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών0.361.000.00
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής1.001.001.00