Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος λειτουργίας:2005

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες, μεταγραφές, κλπ.)

2005: 50
2006: 50
2007: 65
2008: 90
2009: 90
2010: 90
2011: 80
2012: 70
2013: 110
2014: 150
2015: 140
2016: 140
2017: 130