Ίδρυμα:ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 2004

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 2
2008: 6
2012: 6