Ίδρυμα:ΤΕΙ Θεσσαλίας
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1999

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 12
2008: 14
2012: 16