Ίδρυμα:ΤΕΙ Πελοποννήσου
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 2005

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 1
2008: 1
2012: 3