Ίδρυμα:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Έτος λειτουργίας:2007

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 7
2012: 12