Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα:Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1993

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 20
2008: 21
2012: 24