Ίδρυμα:ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1999

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 11
2008: 13
2012: 11