Ίδρυμα:Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1987

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 19
2008: 20
2012: 18