Ίδρυμα:ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα:Μηχανικών Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013, 1988, 1983

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 24
2008: 24
2012: 24