Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος λειτουργίας:2013, 2000

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 13
2008: 16
2012: 23