Ίδρυμα:ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Τμήμα:Μηχανικών Αυτοματισμού
Έτος λειτουργίας:2013, 1999

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 10
2008: 10
2012: 13