Ίδρυμα:ΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα:Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος λειτουργίας:2013, 1983, 1965, 1947

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 23
2008: 23
2012: 22