Ίδρυμα:Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Έτος λειτουργίας:2013, 1983, 1965, 1936

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 15
2012: 15