Ίδρυμα:Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα:Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Έτος λειτουργίας:1993, 1975

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 46
2008: 44
2012: 53