Ίδρυμα:ΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα:Μηχανικών Αυτοματισμού
Έτος λειτουργίας:2013, 1987

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006: 11
2008: 15
2012: 15