Ίδρυμα:Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Τμήμα:Μηχανικών Αυτοματισμού
Έτος λειτουργίας:2013, 1989

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες καθηγητές, διδάσκοντες βάσει Π.Δ.407/80, κλπ.)

2006:
2008: 21
2012: 20