Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2013

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131059010.6
20141167611.7
20151192211.9
20161220612.2