Ίδρυμα:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος λειτουργίας:2013, 2002

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131073210.7
20141167811.7
20151185111.9
20161237512.4