Ίδρυμα:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα:Πληροφορικής
Έτος λειτουργίας:2000

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας