Ίδρυμα:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα:
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
2013, 2002

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131073210.7
20141167811.7
20151185111.9
20161237512.4
20171234712.3