Ίδρυμα:
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Τμήμα:
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής
Έτος ίδρυσης/μεταβολής:
1966

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1993398212.4
1994469814.7
1995465414.5
1996448914.0
1997437913.7
1998412212.9
1999384012.0
20001479614.8
20011403014.0
20021278012.8
20031373713.7
20041324713.2
20051300213.0
20061322813.2
20071383813.8
20081262112.6
20091287512.9
20101312813.1
20111083110.8
20121080610.8
201396299.6
201494489.4
20151001810.0
201664506.5
201789218.9